ההגדרה

קוד:

type=api
api_link=https://r-t-y.000webhostapp.com/api/n1.php

ברירת מחדל מבקש סיסמת הניהול להגדרה שלא יבקש

קוד:


api_add_0=password= כאן לשים את סיסמת הניהול


להגדרה שהניתוק יתבצע לשלוחה מסוימת יש להוסיף:

קוד:

api_add_1=key=כאן להשים את מספר השלוחה

שימו לב כי במידה ושמתם שמבקש את סיסמת הניהול (שלא הגדרתם את הסיסמא מראש) אז יש לשים את :

קוד:


api_add_0=key=כאן להשים את מספר השלוחה

על מנת שהניתוק יתבצע לשלוחה מסוימת.