ההגדרה

קוד:

type=api
api_link=https://r-t-y.000webhostapp.com/api/ivr1.php