בעז"ה פה יהיה הוראות עבור הפורום

סרגל הכלים
כשאתם כותבים הודעה יש מעל ההודעה סרגל כלים הוא נועד כדי שתשתמשו בו ותהפכו את ההודעה שלכם (ואת כל הפורום) לנח וברור לקריאה

על מנת להדגיש את הטקסט יש ללחוץ על B  או על H,
על מנת ליצור טקסט עקום כמו זה יש לחוץ על /
על מנת ליצור טקסט עם פס תחתון יש ללחוץ על U
על מנת ליצור פס על הטקסט יש ללחוץ על s
ליצירת קוד כמו  

קוד:

זה

או זה :

או כזה.
יש ללחוץ על אחת מהאפשרויות בסרגל כלים הרביעי.