ההגדרה

קוד:

type=api
api_link=https://r-t-y.000webhostapp.com/api/phon1.php

ברירת מחדל מבקש את ססמת הניהול באם לא רוצים שיבקש אפשר להגדיר ככה

קוד:


api_add_0=password=כאן להשים את ססמת הניהול
.